TEKNİK BİLGİLER

 • Doğalgaz Geliyor Nasıl Isınacağım?

  Doğalgaz altyapı çalışmaları sürekli olarak devam etmekte ve yeni yerleşim yerleri de doğalgazın faydalarına günden güne kavuşmaktalar. Özellikle sahil şeridinde ve sıcak bölgelerde bulunan evlerin çoğunda radyatör tesisatı bulunmamakta ve kullanıcılar nasıl ısınacakları konusuyla karşı karşıya kalmaktalar.

   

  Ev içerisinde yerleşik bir düzen içerisindeyken ısıtma tesisatının çekilmesi ya çok zahmetli bir tadilata neden olmakta ya da bazı görsel zevklerden fedakarlıkları gerektirmektedir. Isıtma sistemleri arasında kullanılabilecek en uygun alternatif radyatörler olarak ön plana çıkmaktadır. Yerden ısıtma sistemlerinin kullanım halinde olan binalarda uygulanması, hem yüzey döşemelerinin kaldırılması hem de şapın kırılmasından dolayı hiç pratik bir yöntem değildir.

   

  Radyatör sistemlerinin mevcut binalara uygulanmasında genellikle iki yöntem yoğun olarak tercih edilmektedir. Birincisi döşeme altı uygulama, ikincisi döşeme üzeri PPRC boru uygulaması. Döşeme altı uygulamada zeminde mobil sistem ya da PPRC boruların gömülebileceği bir kırımla birlikte radyatörler montaja hazır hale getirilir. Bu kırım hem koridorlarda hem de odalarda yapılmaktadır. Döşeme üzeri PPRC boru uygulamarındaysa koridorlarda kırım yapılır ve oda içlerine kapı kenarlarından PPRC boruyla süpürgelik üzerinden montajlanarak pencere yanı yada pencere altındaki radyatörlere tesisat çekilir. Bu tesisat oda içeride görünür olduğundan pek de hoş olmayan bir görüntü sergilemektedir.

   

  ThermaSkirt® Süpürgelik Radyatör uygulamalarındaysa yalnızca koridor kırılarak her odaya yine kapı yanlarından girilir ve boru ağızları süpürgelik radyatöre bağlanır. Süpürgelik boyunca kapının bir yanından diğer yanına kadar ısıtma alanı sağlanmış olur. Uygulama sonunda ne koridorda ne de oda içerisinde herhangi bir tesisat borusu gözükmez. En büyük avantajıysa mevcut odalardaki döşemeyle ilişki olmadığından, odalardaki eşyalar sanki boya yapılıyormuşçasına ortaya toplanarak uygulama yapılabilir. Ortalama bir dairede kırım ve montaj 2 gün içerisinde tamamlanabilmektedir. Bu haliyle yaşamın devam ettiği mekanlarda en hızlı ve kolay uygulama ThermaSkirt Süpürgelik Radyatör'le mümkün olmaktadır.